Om oss

Foto: Aki Vähä

Pohjalaisten Osakuntien Laulajat, POL, är Helsingfors universitets nationers (Etelä-Pohjalainen Osakunta, Pohjois-Pohjalainen Osakunta, Vasa Nation) gemensamma blandade kör som består av ca 30 sångare. Kören leds av Markus Luomala.

Vi övar på måndagar kl. 18.00–21.00 i de österbottniska nationernas utrymmen på Ostrobotnia (Tölögatan 3 A, vån. 5). Övningen hålls på finska. För tilläggsinformation kontakt pj@pohjalaistenosakuntienlaulajat.fi.

Till körens verksamhet hör egna konserter samt gemensamma konserter med andra körer, uppträdanden på nationer och olika tillställningar samt en årlig turné på våren. I verksamheten ingår även stämövningar, bastukvällar, körläger och annan informell fritidsverksamhet. Vår repertoar täcker allt från renässansmusik till populärmusik. Österbottniska kompositörers, så som Toivo Kuulas och Leevi Madetojas, tonsättningar för blandade körer är en naturlig del av repertoaren.