Kuorosta

Kuva: Kaisa Luoma

 

Toiminta

POL on noin 30-jäseninen helsinkiläinen opiskelijakuoro. Sen emojärjestöjä ovat Etelä- ja Pohjois-Pohjalainen Osakunta sekä Vasa Nation. POL:n tavoitteena on ylläpitää monipuolista ja korkeatasoista lauluperinnettä sekä tehdä tunnetuksi erityisesti pohjalaista musiikkia. Kullekin kuorokaudelle valitsemme teeman, jonka ympärille konsertti kootaan. Ohjelmistomme ulottuu renessanssimusiikista kevyeen musiikkiin, ja luonnollisena osana repertuaaria ovat pohjalaissäveltäjien, kuten Toivo Kuulan ja Leevi Madetojan, sekakuoroteokset. Myös entisten kuoronjohtajien sävellyksillä ja sovituksilla on ollut keskeinen osa ohjelmistossa.

POL harjoittelee maanantaisin Ostrobotnian osakuntatiloissa kello 18–21. Harjoitusten yhteydessä kuorolaisilla on mahdollisuus saada ammattilaulunopettajien opetusta. Kuoro pitää säännöllisesti omia konserttejaan ja lähtee myös innokkaasti mukaan erilaisiin yhteistyöprojekteihin muiden kuorojen ja orkestereiden kanssa. Kuoromatkoja POL on tehnyt kotimaassa pääsääntöisesti Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin sekä ulkomailla muun muassa Viroon, Mallorcalle, Saksaan ja Sisiliaan.

Kuoronjohtaja Julia Lainema

Pohjalaisten Osakuntien Laulajien taiteellinen johtaja Julia Lainema on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmästä 2016. Julia opiskelee tällä hetkellä toista maisteritutkintoaan Sibelius-Akatemian kuoronjohdon koulutusohjelmassa professori Nils Schweckendiekin johdolla, ja  on täydentänyt kuoronjohdonopintojaan myös rytmisen kuoromusiikin kursseilla.

Pohjalaisten Osakuntien Laulajia Julia on johtanut syksystä 2016 alkaen. POL:n lisäksi Julia toimii kaksikielisen Sibbo Vokalensemblen, mieskuoro Helsingin Lauluveljien sekä helsinkiläisen Lempikuoron taiteellisena johtajana. Julia on myös tehnyt yhteistyötä monien muiden kuorojen kanssa toteuttaen lyhyempiä projekteja ja konsertteja, kuten keväällä 2020  Turun Yliopiston kuoron kanssa. Julia sovittaa ja säveltää kuoromusiikkia ja on toiminut lautakunnan jäsenenä SULASOLin merkkisuorituksissa. Hän on myös organisoinut erilaisia kuoromusiikin tapahtumia, kuten kevään 2019 pienoisfestivaalin ”Varaslähtö Tampereen Säveleen”, johon osallistui seitsemän eri kuoroa pääkaupunkiseudulta. Kuoronjohtajan töiden ohella Julia työskentelee bändipedagogina Kallion musiikkikoulussa ja Sibelius-lukiossa.

Juliaa kiinnostavat erityisesti kuoron soinnin ja intonaation kehittäminen, kommunikointi laulajien kanssa, laulajien oman taiteilijuuden vahvistaminen ja kiinnostavien taiteellisten kokonaisuuksien luominen. Julia tähtää kuoron vahvuuksien löytämiseen, kuuntelemiseen sekä yhteisen innostuksen sytyttämiseen. Musikaalinen ilmaisu, vuorovaikutus, puhutteleva tulkinta ja taiteellisesti tasokas toteutus ovat kuorolaulun kulmakiviä ja yhdessä tekevät kuorolaulusta yhden parhaista harrastuksista.

Kuva: Sofi Meronen

Historiaa

Kuoro on perustettu Ostrobotnia-taloon vuonna 1963. Sen kunniakas edeltäjä oli vuodesta 1930 toiminut Pohjalaiset Mieslaulajat. Kuoroamme ovat johtaneet mm. laulaja-säveltäjä Hannu Sinnemäki, säveltäjä Pekka Jalkanen, pianisti Matti Perttula, kuoronjohtaja ja kansanmusiikin opiskelija Anneli Kont-Rahtola, kapellimestariopiskelija Andrus Kallastu, Sibelius-Akatemian musiikinteorian lehtori Aarre Joutsenvirta sekä kevääseen 2016 asti musiikin maisteri, kuoron- ja orkesterinjohtaja Satu Simola. Syksystä 2016 lähtien kuoroa on johtanut musiikin maisteri, kuoronjohtaja ja musiikkikasvattaja Julia Lainema.